Acest site foloseste cookie-uri pentru a imbunatati experienta de navigare. Daca folositi website-ul nostru, sunteti de acord cu salvarea de cookie-uri in calculatorul / dispozitivul dumneavoastra. Pentru mai multe optiuni cu privire la cookies, accesati sectiunea setari a browser-ului dumneavoastra.

Contact

B&B EXPERT COM SRL
str.ariesul Mare nr.5
tel: 0722542987
office@bbexpert.ro

Noutati

arr324-29 februarie 2020  500 Numărul dosarelor aflate pe masa Curții Constituționale (CCR) care cuprind obiecții de... arr306-12 ianuarie 2020 1.152.671 Reprezintă numărul de pensionari care au pensia sub 700 de lei    23,26% Ponderea... arr320-27 ianuarie 2020 174.644 Numărul de participanți la Pilonul II de pensii repartizați aleatoriu în perioada ...


Brambureală cu finanțarea ONG-urilor

Publicat: 20 ianuarie 2019

 

Legea 30/2019 care aprobă OUG 25/2018 de modificare a Codului fiscal  vine cu reguli noi.  Deși legea în ansamblul ei intră în vigoare pe 20 ianuarie, multe din modificările aduse vor intra în vigoare la momente diferite din prima parte a anului 2019.

Cu referire la finanțarea entităților non-profit legea introduce o nouă prevedere și anume înființarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.  Prevederea intră în vigoare pe 20 ianuarie 2019.

Registrul va fi organizat de ANAF și publicat pe pagina instituției. Orice entitate non-profit care dorește să primească finanțare ca urmare a facilităților fiscale acordate persoanelor fizice și juridice (viramente efectuate din impozitul pe profit/venit datorat) trebuie să se înscrie în acest registru și să îndeplinească o serie de condiții cumulative:

 1. desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;
 2. şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;
 3. nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
 4. a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;
 5. nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

 

Nu este certă data de la care registrul va fi cu adevărat operațional. Legea prevede un termen de 60 de zile pentru aprobarea ordinului ANAF de organizare a registrului. Pe lângă acest termen (care ne duce cel mai târziu în data de 21 martie 2019 ) trebuie adăugată durata de înscriere a entităților (depunerea și verificarea dosarului, actualizarea registrului). Se pare că există toate șansele să se treacă peste termenul de 15 martie stabilit pentru depunerea atât a Declarației unice cât și a Formularului 230 – ambele fiind documentele în baza cărora se notifică ANAF în ceea ce privește opțiunea de finanțare a ONG-urilor din impozitul pe veniturile aferente anului 2018.

Întrebarea este dacă deducerile fiscale pentru ONG-uri, aferente veniturilor din 2018, ies de sub incidența prevederilor legate de Registru. Aparent da, ca urmare a faptului că art.1231, introdus în Codul fiscal prin Legea 30/2019, urmează să intre în vigoare la 1 aprilie. Articolul în cauză instituie obligația ca entitățile beneficiare a deducerilor fiscale să figureze în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale la momentul plăţii acestora de către organul fiscal sau angajatorul/plătitorul de venit.

Totuși, chiar dacă art.123intră în vigoare ulterior termenului de 15 martie el poate produce efecte asupra deducerilor fiscale aferente veniturilor anului 2018, cuprinse în Declarația unică sau Formularul 230. Și asta pentru că art.1231 face referire la momentul plății, care este ulterior celui de exprimare a opțiunii.

Conform pct.23(2) din Ordin ANAF 50/2019, termenul de transmitere către trezorerie a sumelor ce trebuie plătite entităților non-profit este de 80 de zile de la data depunerii declarațiilor/formularelor.

În acest context se poate ajunge la situația ca un contribuabil să fie pus în situația de a indica prin intermediul declarației/formularului o anume entitate non-profit care, la momentul exprimării opțiunii, să nu fie încă inclusă în Registru.

În plus acesta nu va avea de unde să știe, la momentul exprimării opțiunii,  dacă entitatea non-profit va figura sau nu în Registru la momentul la care ANAF decide să efectueze plata. În cazul în care entitatea non-profit nu este inclusă în Registru la momentul plății, opțiunea contribuabilului este anulată.

De altfel Legea 30/2019 mai are o prevedere aiuritoare referitoare la acest subiect.

Art. IV. - Prevederile art. 1231 se aplică şi în situaţia în care contribuabilii şi-au exprimat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, opţiunea privind distribuirea din impozitul pe venit a unei sume reprezentând cota de 2% sau 3,5% din acesta, conform dispoziţiilor art. 681 alin. (11), art. 72 alin. (11) şi art. 79 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin reînnoirea acesteia conform art. 1231 alin. (2), în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sub sancţiunea decăderii.

Altfel spus, art.IV  vizeaza contribuabilii care au optat ca distribuirile din impozit către entitățile non-profit să se facă de către plătitorii de venituri, pe bază de cerere..Aceștia au obligația să reconfirme opțiunea pentru entitățile către care doresc să se facă viramentele și care, conform art. 1231 alin. (2), ar trebui să fie înscrise în Registru:

Art.1231    (2) Entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, precum şi unităţile de cult beneficiază de sumele prevăzute la alin. (1) dacă la momentul plăţii acestora de către organul fiscal sau angajatorul/plătitorul de venit figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute la art. 25 alin. (41).

 

Întrebarea este cum ar putea contribuabilul să reconfirme niște entități non-profit în condițiile prevăzute la art. 1231 alin. (2) atâta vreme cât Registrul nici nu există încă și este foarte puțin probabil să devină operațional într-un interval de 30 de zile (adică să cuprindă toată entitățile non-profit interesate). Răspunsul este că o va face oricum pentru a evita termenul de decădere și sub rezerva că plătitorul de venituri va verifica, înainte de efectuarea plății, dacă entitatea non-profit figurează sau nu în Registru.

Rezumând cele de mai sus, calendarul activităților legate de deducerile fiscale si plățile către ONG-uri ar arăta, conform Legii 30/2019 și a Ordinului ANAF 50/2019 astfel:

 1. La data de 20 ianuarie 2019 intră în vigoare prevederile legate de înființarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
 2. Până la data de 19 februarie contribuabilii care au optat ca viramentele aferente deducerilor fiscale pentru ONG-uri să se facă de către plătitorii de venituri trebuie să-și reconfirme opțiunile conform art.12312 din Legea 30/2019.
 3. Până la data de 15 martie 2019 contribuabilii depun Declarația unică sau Formularul 230, exprimându-și opțiunea privind entitățile non-profit (una sau mai multe) către care doresc să se facă plata deducerilor fiscale.
 4. Până la data de 21 martie 2019 trebuie aprobat ordinul ANAF privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
 5. La 1 aprilie 2019 intră în vigoare art.123din Legea 30/2019. Toate entitățile non-profit care doresc finanțare sub forma deducerilor fiscale trebuie să fie înscrise în Registru.
 6. În termen de maxim de 80 de zile de la data depunerii Declarației unice sau Formularului 230, ANAF va face plățile către entitățile non-profit conform opțiunilor exprimate și prevederilor art.1231.

 

Liliana Bolan

 


PĂRERILE ŞI ÎNTREBĂRILE VIZITATORILOR

NDEzM