Acest site foloseste cookie-uri pentru a imbunatati experienta de navigare. Daca folositi website-ul nostru, sunteti de acord cu salvarea de cookie-uri in calculatorul / dispozitivul dumneavoastra. Pentru mai multe optiuni cu privire la cookies, accesati sectiunea setari a browser-ului dumneavoastra.

Contact

B&B EXPERT COM SRL
str.ariesul Mare nr.5
tel: 0722542987
office@bbexpert.ro

Noutati

arr324-29 februarie 2020  500 Numărul dosarelor aflate pe masa Curții Constituționale (CCR) care cuprind obiecții de... arr306-12 ianuarie 2020 1.152.671 Reprezintă numărul de pensionari care au pensia sub 700 de lei    23,26% Ponderea... arr320-27 ianuarie 2020 174.644 Numărul de participanți la Pilonul II de pensii repartizați aleatoriu în perioada ...

INFORMAȚII PE SCURT » Cifrele săptămânii
24-29 februarie 2020

500

Numărul dosarelor aflate pe masa Curții Constituționale (CCR) care cuprind obiecții de neconstituționalitate privind Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

0

Numărul dosarelor care au primit termen de judecată, din cele 500 depuse la CCR

 

488

Numărul dosarelor care cuprind obiecții de neconstituționalitate privind art.1691  din Legea 263/2010, din cele 500 de dosare depuse la CCR

 

Cifrele au fost determinate pe baza informațților afișate pe pagina de internet a CCR

 

Art. 1691 a fost introdus în Legea 263/2010 prin Legea 192/2015,  a intrat în vigoare la data de 11 iulie 2015 și se referă la recalcularea pensiilor

Art. 1691. - (1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale, potrivit legii, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:

  1. a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale;
  2. b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite.

   (2) Prevederile alin. (1) se aplică pensionarilor ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 şi care, conform prevederilor legale în vigoare, nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009, Legii nr. 218/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, art. 782 din Legea nr. 19/2000, de prevederile art. 169 din prezenta lege, precum şi de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii speciale după data de 1 aprilie 2001.

   (3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), la numărul total de puncte realizate de acestea până la data prezentei recalculări se adaugă numărul de puncte corespunzător majorării rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1), la determinarea punctajului mediu anual utilizându-se stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii.

(4) În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (3), rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.

   (5) Recalcularea prevăzută la alin. (1) - (4) se efectuează în termen de 24 de luni, calculat de la data de 1 ianuarie 2016.

   (6) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1) - (5) se cuvin şi se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2016

20-27 ianuarie 2020

174.644

Numărul de participanți la Pilonul II de pensii repartizați aleatoriu în perioada

ianuarie-octombrie 2019

 

3.348.115

Numărul total de participanți la Pilonul II de pensii repartizați aleatoriu

 

45%

Ponderea participanților la Pilonul II de pensii repartizați aleatoriu, în numărul total al participanților

 

Cifrele au fost determinate pe baza raportărilor statistice ale Casei Naționale de Pensii aferente anului 2019.

Conform prevederilor Legii nr.411/2004 care reglementează funcționarea Pilonul II de pensii (pensiile administrate privat):

 “Persoana care nu a aderat la un fond de pensii în termen de 4 luni de la data la care este obligată prin efectul legii este repartizată aleatoriu la un fond de pensii de către instituţia de evidenţă. ”

Persoanele obligate să adere la Pilonul II sunt cele în vârstă de până la 35 de ani și care încep să cotizeze la sistemul public de pensii (sunt angajate pentru prima oară). Sunt exceptați de la această obligație salariații din construcții.

23-29 decembrie 2019

1,145,249,791 lei

Reprezintă valoarea contribuțiilor pierdute de către bugetul asigurărilor sociale de sănătate (FNUASS) ca urmare a scutirii de la plata contribuției la sănătate, acordată salariaților din construcții in baza OUG nr.114/2018

 

 429,468,671 lei

Reprezintă valoarea contribuțiilor pierdute de către fondurile de pensii administrate privat (pilonul II) ca urmare a scutirii de la plata contribuției, acordată salariaților din construcții in baza OUG nr.114/2018

 

Sumele sunt calculate pentru perioada ianuarie - septembrie 2019 pe baza datelor furnizate de către Casa Națională de pensii (CNPP), respectiv valoarea totală a contribuțiilor datorate de către salariații din construcții pentru sistemul public de pensii, în cuantum de 2,433,655,805 lei.

 

Obs. Suma de 1,145,249,791 lei poate suferi o corecție în minus ca urmare a indemnizațiilor de concediu medical incluse în baza de calcul (pentru care nu se datorează contribuția la sănătate).


PĂRERILE ŞI ÎNTREBĂRILE VIZITATORILOR

06-12 ianuarie 2020

1.152.671

Reprezintă numărul de pensionari care au pensia sub 700 de lei

 

 23,26%

Ponderea pensionarilor a căror pensie este sub 700 de lei în numărul total de pensionari

 

704 lei

Reprezintă indemnizația socială (denumită anterior pensie socială minimă garantată) pe care o primesc pensionarii a căror pensie este mai mică de 704 lei

 

Cifrele au fost determinate pe baza raportărilor statistice ale Casei Naționale de Pensii aferente lunii decembrie 2019.

Indemnizația socială este stabilită prin OUG 6/2009. Conform acestui act normativ indemnizația socială se stabilește prin legea bugetului de stat și poate fi modificată prin legile de rectificare a bugetului de stat.

YzA1N2Q